Komunikační dovednosti s Evou Markovou

Pro úspěšné dokončení procesu je třeba použít e-mailovou adresu gpf.cz nebo gpre.cz.