Komunikační dovednosti II

https://www.gpf-vzdelavani.cz/wp-content/uploads/2019/10/preview2-600x400.png

Pro úspěšné dokončení procesu je třeba použít e-mailovou adresu gpf.cz nebo gpre.cz.