Vyjednávání a argumentace preview

https://www.gpf-vzdelavani.cz/wp-content/uploads/2019/09/preview3-640x360.png

Koupit za 99 Kč

Pro úspěšné dokončení procesu je třeba použít e-mailovou adresu gpf.cz nebo gpre.cz.

https://www.gpf-vzdelavani.cz/wp-content/uploads/2019/09/preview2-640x360.png